top of page

TestGroup

Public·12 members
Aitor Bermejo San Jose
Aitor Bermejo San Jose

Integrarea Sufletului Sal Rachele 32.pdf


Integrarea Sufletului Sal Rachele 32.pdf
Integrarea Sufletului (Ediția 1 revizuită și adăugită) este o carte scrisă de Sal Rachele, în colaborare cu Fondatorii, Arcturienii 7D și Leah, care explorează natura și evoluția sufletului uman în contextul transformărilor planetare și cosmice. Cartea este publicată de Editura Proxima Mundi și conține informații și ilustrații care nu se află în ediția originală în limba engleză. Cartea face parte dintr-o serie de cinci cărți care alcătuiesc un tot unitar și care oferă o bază solidă de cunoaștere spirituală, utilă în orice domeniu metafizic, psihologic sau terapeutic.


Cartea începe cu o prezentare a călătoriei sufletului, de la Cauza Originară până la coborârea în întuneric și reamintirea tărâmurilor mai înalte. Autorul explică diferența dintre spirit, suflet și ego, precum și nivelele și dimensiunile sufletului. De asemenea, cartea abordează tema timpului, a liniilor temporale și a infinității de sine. Autorul oferă sfaturi practice despre cum să ne contactăm Sinele Mai Înalt și ghizii spirituali, precum și despre cum să ne vindecăm cele șase corpuri mai dense ale noastre: corpul fizic, corpul emoțional, corpul mental, corpul astral, corpul eteric și corpul cauzal. Cartea descrie și ce se întâmplă atunci când moare corpul fizic și cum să ne pregătim pentru acest moment.


Download File: https://miimms.com/2w34B7


Cartea continuă cu o explicație a conceptului de integrare a sufletului, care presupune alinierea tuturor aspectelor ființei noastre într-un întreg armonios și coerent. Autorul prezintă cele șapte etape ale integrării sufletului, precum și tehnicile și exercițiile necesare pentru a le parcurge. Cartea include și o serie de meditații ghidate pentru a facilita procesul de integrare a sufletului. De asemenea, cartea oferă informații despre rolul karmei, al liberului arbitru, al destinului și al contractelor sufletești în evoluția noastră spirituală.


Cartea se încheie cu o viziune asupra viitorului umanității și a Pământului, în lumina schimbărilor energetice și vibraționale care au loc la nivel planetar și cosmic. Autorul vorbește despre ciclurile cosmice, despre saltul dimensional, despre ascensiunea Pământului și a omenirii, despre Noua Eră de Aur și despre rolul nostru ca ființe divine în acest proces. Cartea este un îndemn la trezirea conștiinței noastre superioare și la manifestarea potențialului nostru nelimitat.


Integrarea Sufletului Sal Rachele 32.pdf este o carte care ne ajută să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine ca ființe multidimensionale și să ne armonizăm cu energia iubirii universale. Cartea este o sursă de inspirație, de învățare și de vindecare pentru toți cei care doresc să își trăiască viața la nivelul cel mai înalt posibil.


Puteți descărca cartea în format PDF de la [acest link] sau puteți citi un fragment din carte [aici]. De asemenea, puteți vizita site-ul [Editurii Proxima Mundi] pentru a comanda și celelalte cărți din această serie.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page